Νομική Ειδοποίηση

Οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του Δικτύου ΦΟΡΤΙΖΩ ή συναλλάσσονται μέσω αυτής συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

  1. Η εταιρεία ΦΟΡΤΙΖΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών, που περιέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, αλλά δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων, ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων, ή από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην ιστοσελίδα της, ή από τη μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της εταιρίας ΦΟΡΤΙΖΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και των υπαλλήλων της. Δεσμευτικοί είναι μόνο οι όροι που περιλαμβάνονται στους όρους εγγραφής στο δίκτυο ΦΟΡΤΙΖΩ και στις συμβάσεις που υπογράφονται από τους συνδρομητές του δικτύου και την ΦΟΡΤΙΖΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε..
  2. Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας ΦΟΡΤΙΖΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.. Οι πληροφορίες και το υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται ελεύθερα από τους επισκέπτες ή συνδρομητές του δικτύου ΦΟΡΤΙΖΩ, απαγορεύεται όμως η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή και διαβίβαση με οποιοδήποτε μέσο των στοιχείων και πληροφοριών που αναγράφονται στον παρόν διαδικτυακό τόπο, χωρίς τη συναίνεση της εταιρείας ΦΟΡΤΙΖΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε..

  3. Η ΦΟΡΤΙΖΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών, που αφορούν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας αυτής και τους συνδρομητές του δικτύου ΦΟΡΤΙΖΩ. Ωστόσο δε φέρει καμία ευθύνη εάν, παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας από αυτήν, παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.

Η πρόσβαση στον παρόν διαδικτυακό τόπο αποτελεί επιβεβαίωση ότι έχετε κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους αυτούς.

Χάρτης Σημείων Φόρτισης

 

 

Βρείτε το κοντινότερο σημείο φόρτισης του αυτοκινήτου σας, και ξεγνοιάστε.

Χάρτης

UK betting sites, view information for Sign Up Bonuses at bookmakers